Welkom op de site van RK Federatie Horst

Onze Federatie bestaat uit de volgende 6 parochies:

H. Oda Melderslo

H. Hubertus Hegelsom

St. Johannes Evangelist Meterik

H. Lambertus en H. Norbertus Horst

St. Joseph America

H. Barbara Griendtsveen
 

 

 

contactgegevens algemeen secretariaat Horst:

Algemeen secretariaat:  Hoofdstraat 7/5961 EX  Horst

tel. 077 3981416  (secretariaat werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00uur)

email: secretariaat@rkhorst.nl                              

Secretariaat gesloten op 28 en 28 februari!!

 

tel.nummer priesternooddienst :   er is een nieuw telefoonnummer beschikbaar voor het geval u dringend een priester nodig hebt. Dit nummer is:  06 55408023 

Uitdrukkelijk verzoek om dit nummer alleen te bellen in geval van dringende nood, zoals ziekenzalving en niet voor het doorgeven van misintenties en andere vragen. Hiervoor dient u het algemeennummer van het secretariaat te gebruiken. Mocht u niet direct contact krijgen, spreek dan svp duidelijk uw naam en telefoonnummer in. De priester die op dat moment de telefoon beheerd kan mogelijk op het moment dat u belt niet opnemen. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld!!!

 

Aswoensdag: 1 maart

onderstaande het rooster voor de diverse parochies:

H.Lambertus: h.mis 18.30uur

H. Hubertus: leesmis 19.30uur

H.Oda Melderslo:  17.30uur

H.Joseph America: 19.00uur

St.Jan Evangelist: geen extra viering: parochianen worden van harte uitgenodigd om zich bij een van de andere parochies aan te sluiten.

 

Veertigdagentijdkalender

Zusters van Maria Stella Matutina uit Dordrecht bieden veertigdagentijdkalenders aan. Er is voor iedere dag, vanaf aswoensdag tot aan Pasen, een Woord van God en een Woord van een heilige over de barmhartigheid. Het is passend voor elke leeftijd (kinderen, jongeren, ouders). De prijs is € 2,50 per stuk
 

Hiervoor kunt u intekenen tijdens de dinsdagochtend bij diaconieNu  maar ook dagelijks tussen 10.00 en 12.00uu op het secretariaat. Een inkijkexemplaar is aanwezig.

van Harte aanbevolen. 

contemplatieve gemeenschap van de zusters van Maria Stella Matutina is een biddende orde die ook een bedelorde is. Ze leven helemaal in afhankelijkheid van Gods voorzienigheid en hebben geen vaste inkomsten. Ze leven van de vrijgevigheid van mensen. De ontvangst van mensen in hun gastenverblijf en het verkoop van  handwerk levert ook een bijdrage op om in het levensonderhoud van het klooster te voorzien.

 

 

Stille Omgang 2017 in Amsterdam

In de nacht van 18 op 19 maart 2017 heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 130 jaar.

Uit de overlevering. Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood)  had ontvangen, werd hij onwel. Hij kon de hostie niet binnenhouden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijk gevolg dat de hostie de volgende ochtend ongeschonden in de as van de haard werd aangetroffen. De priester haalde de hostie op, maar deze keerde steeds weer terug naar het huis van de zieke man. In een officiële processie werd de hostie naar de kerk overgebracht. De mensen zagen hierin de hand van God.

Sinds 1880 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door eucharistievieringen voor of na de Omgang. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen. Elk jaar wordt aan de deelnemers voor deze nacht een speciale intentie aangereikt. Dit jaar luidt deze intentie : “Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte”. Er rijden bussen naar Amsterdam. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond zal voorgaan tijdens de H. Mis in de Krijtbergkerk in Amsterdam. Aanvang: 1.30 uur.

De kosten zijn € 23,00 per persoon.

 

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u zich wenden tot uw contactpersoon in de regio of anders bij:

 

Dhr. J. van den Beuken

Afhangweg 55

5961 EA Horst

Tel. 077-3981240

e-mail: j.m.beuken@home.nl

 

 

Zie ook voor informatie: www.stille-omgang.nl

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zaterdag 11 februari Lambertuskerk was dhr. Kerfonse Kante in onze kerk aanwezig en heeft de h.mis, samen met ons kinderkoor opgeluisterd.

Kerfonse Kante, vluchteling uit Guinee en inmiddels met een verblijfsvergunning in Nederland heeft tijdens de h.mis enkele liederen ten gehore gebacht. Dhr. Kees van Lent hield  korte presentatie  over een project voor de christengemeenschap in het  geboortedorp van dhr. Kante:  Manéah in Guinee. Middels optredens probeerd hij geld in te zamelen voor een dak voor op hun kerk, in een land dat zeven maanden per jaar geteisterd wordt door regen. De dorpsgemeenschap bestaat voor 60% uit moslims en 40% christenen.

Deze h.mis is inmddels geweest, maar mocht u als nog een bijdrage willen geven aan dit goede doel dan kunt u dit storten op de navolgende

rekening IBAN nummer: NL14 INGB 0005094305

Gegevens van het project:

Stichting Children’s Dreams for Africa          KvKnummer: 53860497
E: childrensdreamsforafrica@gmail.com      www.childrensdreamsforafrica.org

T: 077 851 5331 of 06 5215 1041.

 

Afbeeldingsresultaat voor kerfonse kante fotos

 

 

 

    

openstelling Lambertuskerk:

De Lambertuskerk is in het winterseizoen niet extra geopend voor bezichtiging en aanbidding. Vanaf dinsdag 16 mei 2017 is dit wel weer het geval. Wij willen alle vrijwilligers van harte danken voor hun inzet om e.e.a. te verwezenlijken.

Mocht u graag een afspraak maken voor een bezichtiging, dan kunt u contact opnemen met dhr. Kelleners, tel. 077 3985349

 

 

 

 

 

 

Overlijden Deken Mathieu Hanneman

Op 2 juni jl. is in de leeftijd 65 jaar Deken Mathieu Hanneman overleden. Van 1987 tot 1991 was hij Deken van Horst en vertrok daarna naar Maastricht waar hij 25 jaar Deken heeft mogen zijn.   Wij wensen zijn familie, naaste medewerkers en parochianen veel sterkte toe. Hij zal altijd in onze gedachten blijven en zijn dankbaar dat wij met hem hebben mogen werken maar ook van hem hebben mogen leren.

 

 

Zilveren priesterfeest van onze deken op 14 juni 2015. V.l.n.r.: deken Mathieu Hanneman (Maastricht), deken de Graaf Woutering, deken Rob Merkx (Roermond) en deken Smeets  (Venray)

 

 

 

 

 

 

 

Schenkingen altijd aftrekbaar voor belastingen;

In het verleden waren schenkingen alleen aftrekbaar voor de belastingen als die een bepaald gedeelte van uw inkomen vormden. Dat is veranderd. Als u schriftelijk vastlegt dat u tenminste 5 jaar een bepaald bedrag schenkt dan is het bedrag aftrekbaar, ongeacht de hoogte van het bedrag. U kunt op deze manier belasting terug krijgen en goedkoper uit zijn. Of u kunt er voor kiezen om meer bij te dragen en niet duurder uit te zijn.

Als uw naar “www. belastingdienst.nl” gaat en zoekt op “goede doelen” dan vindt u alle informatie die nodig is en kunt u het standaardformulier downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u opmerkingen, ideeën of aanvullingen voor deze site dan horen wij dat graag.
Dit kan via een e-mail naar: webmaster@rkhorst.nl